Disclaimer

Gebruik van de site
Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Weidezicht streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en/of bijgewerkt is. Als de op of via de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en/of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Weidezicht beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch omtrent de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.